Boechout Broechem Emblem Koningshooikt Oostmalle Pulle Vremde Westmalle

podiumacademie

Productontwerp keramiek

VIERDE GRAAD
duur opleiding 10 jaar

Schooljaar 2023-2024

Productontwerp keramiek wil een extra dimensie bieden aan de ontwerper, kunstenaar die reeds een stevige basis heeft wat betreft keramische en beeldende processen.  De leerling kent de basisprincipes van vormentaal, hij/zij weet een thema te verwerken naar een persoonlijke invulling en heeft ervaring met het presenteren van werk. De leerling staat open voor experimenten waarbij niet alleen bekende keramische technieken maar ook nieuwe mogelijkheden en materialen aan bod komen of door de leerling zelf worden bedacht en aangebracht. 

Productontwerp gaat over het  waarnemen, analyseren, benoemen, verwerken en ontwerpen, assembleren en uitvoeren binnen specifieke thema’s/noden en concepten. Daarbij worden materialen, technieken en processen ontdekt, verkend en gebruikt bij het vervaardigen van een presenteerbaar eindproduct. 

Concreet wordt deze opleiding stap voor stap uitgebouwd aan de hand van ervaringsgericht en theoretisch gericht onderwijs. Via theorielessen wordt ingegaan op begrippen en concepten uit de beeld- en vormentaal, praktijkgerichte demo’s en de terugkoppeling naar zowel hedendaags kunst/design/keramiek en aanverwanten, als raakvlakken in de kunstgeschiedenis. Binnen de ervaringsgerichte lessen wordt het theoretisch gedeelte omgezet naar de praktijk en wordt de eigen inbreng van de leerling verwacht via persoonlijke linken/accenten/onderzoeken. 

We zien de leerlingen door zijn/haar engagement binnen het DKO als een actieve cultuurparticipant waarbij openheid voor elke discipline belangrijk is en kan gezien worden als kruisbestuiver voor eigen ervaringen en ontwerpen.  Uitstappen naar musea of expo’s, het bezoeken van voorstellingen, het bekijken van een film, het bijwonen van lezingen, vormen een absolute meerwaarde. Ze worden evenwaardig gezien als de materiaal-specifieke opleiding en zullen dan ook in het programma worden opgenomen. 

De eigen beeldtaal wordt via opdrachten – waarin theorie, techniek en inhoud verwerkt zijn – gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen.  Elke opdracht wordt afgesloten met een presentatie van het product, de werkwijze en het proces. Deze presentatie is een communicatiemiddel waarbij interactie met de medestudenten heel belangrijk is. 

Binnen het totale traject staat communicatie centraal. Er wordt zowel in groep als individueel gewerkt aan het beschrijven, bespreken, omkaderen en het evalueren van werk. 

UURROOSTERS

  • woensdag 18u20 tot 21u50

Geïnteresseerd in deze opleiding? Misschien is dit ook iets voor jou:

Beeldhouwen & Ruimtelijke Kunst
BeeldLab (BAK)
Keramiek

Is je opleiding naar keuze volzet en vind je niet meteen een alternatief? Kom langs op ons secretariaat voor een babbel! Wij helpen je graag verder. Ook via mail of telefoon kan ons bereiken voor vragen over opleidingen.

Specifieke inhoudelijke informatie over opleidingen kan je ook steeds opvragen bij de docent.

Scroll to Top