Boechout Broechem Emblem Koningshooikt Oostmalle Pulle Vremde Westmalle

podiumacademie

Inschrijven

DE INSCHRIJVINGEN VOOR SCHOOLJAAR 2022-2023 STARTEN OP 1 JUNI 2022.

De voorinschrijvingen voor bestaande leerlingen starten tijdens de OPENDEURDAG OP 7 MEI 2022.

Je kan online inschrijven via mijnACADEMIE.  Indien nodig helpt het secretariaat van de hoofdschool je graag op weg.
Mail info@beeldacademielier.be of bel 03 488 14 27.

Pas nadat je hebt betaald – en ook dat kan online – ben je definitief ingeschreven.

Let op!
 • Een inschrijving is maar één jaar geldig! Je moet je dus tijdig herinschrijven. Herinschrijvingen voor bestaande leerlingen beginnen vanaf 7 mei.
  Plaatsen worden niet automatisch gereserveerd zonder betaling. Je bent dus pas ingeschreven na het betaling van het inschrijvingsgeld!

Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt: 

 • 343 euro voor volwassenen (vanaf 25 jaar)
 • 145 euro voor volwassenen van 18 tem 24 jaar en voor volwassenen die recht hebben op verminderd tarief
 • 74 euro voor jongeren (-18 jaar)
 • 49 euro voor jongeren (-18 jaar) die recht hebben op verminderd tarief

Op het secretariaat kan je alleen met bancontact betalen.
Digitaal betaal je via deze website

 

UiTPAS met kansentarief

 • 29 euro voor leerlingen vanaf 18 jaar (excl. materiaalkost)
 • 9,80 euro voor kinderen (-18 jaar)

De UiTPAS met kansentarief is verkrijgbaar in het Sociaal Huis (Paradeplein 2 in Lier) of dienstencentrum De Waaier (Dorpsstraat 111 in Koningshooikt).

 

De sociale vermindering wordt alleen toegekend aan:

 • Werklozen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door de VDAB of de RVA.
 • Personen die een leefloon ontvangen en in het bezit zijn van een attest afgeleverd door het OCMW (of personen die zij ten laste hebben).
 • NIEUWE REGELGEVING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP!
  Sinds 2015 hebben niet alle personen met een handicap recht op het verminderde tarief! Alleen personen die door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid zijn erkend én van deze dienst een vergoeding ontvangen, hebben recht op het verminderde tarief (of personen die zij ten laste hebben).
  De academie aanvaardt dus alleen nog maar het attest “erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap”. Dat attest kan je aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid. Meer info: www.handicap.fgov.be/nl 
 • Personen die in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogische instelling verblijven.
 • Erkende politieke vluchtelingen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (of personen die zij ten laste hebben).

Jongeren (-18 jaar) die reeds zijn ingeschreven in een andere instelling voor het deeltijds kunstonderwijs, betalen bij hun tweede inschrijving in onze academie het verminderd tarief.

Jongeren (-18 jaar) hebben ook recht op het verminderd tarief wanneer een ander lid van hetzelfde gezin een opleiding in het deeltijds kunstonderwijs volgt.

 

Meer info vind je op http://www.sociaalhuislier.be.

 • € 50 – Keramiek
 • € 50 – Beeldhouwkunst
 • € 50 – Fotokunst
 • € 50 – Levend model
 • € 30 – Grafiekkunst
 • € 30 – Productontwerp Keramiek
 • € 30 – Papierambacht
 • € 30 – Digitale beeldende kunst
 • € 15 – Beeldende & audiovisuele kunsten
 • € 15 – Tentoonstellingsbeheer
 • € 15 – Initiatietekenen
 • € 15 – Tekenkunst
 • € 15 – Schilderkunst
 • € 15 – Projectatelier
 • € 15 – Textiele kunst
 • € 15 – Kant

Deze bijdrage wordt meteen met het inschrijvingsgeld ontvangen.

BEELDACADEMIE LIER
ARTISTIEK-PEDAGOGISCH PROJECT

Download hier

Academiereglement

Download hier

Vademecum voor leerlingen schooljaar 2021-2022 – Beeldacademie Lier

Download hier

Scroll to Top