Boechout Broechem Emblem Koningshooikt Oostmalle Pulle Vremde Westmalle

podiumacademie

5 tot 29 mei — Lierische Kunsten & Expo

Ontdek de werken van verschillende leerlingen Beeldacademie Lier op diverse locaties van Podiumacademie Lier!

ZWART ZUSTERS

— Marie Lodeweyckx “Marie
“Na vijf jaren atelier schilderen.
“Nu: 2023-2024 eerste jaar projectatelier bij “Gommaar Gilliams.
“Dit alles in Beeldacademie Lier.

— Theo Geerts

HOOFDINGANG PODIUMACADEMIE

— Marc Bernaerts

Sta me toe mezelf voor te stellen: Marc Bernaerts, beroepshalve  40 jaar ervaring in de wereld van woningdecoratie. Mijn tekenopleiding volgde ik op de Beeldacademie van Lier, onder de deskundige leiding van Marc Vervoort en Veerle de Vuyst , schilderkunst bij Barry Camps en Greet Van Autgaerden.
Mijn artistieke handtekening, een krachtig figuratieve stijl, gedreven door een diepe verbondenheid met mijn onderwerp. Ik mocht al enkele keren tentoonstellen, oa samen met mijn zus Frieda in het Rivierenhof Kasteeltje in Deurne, ook in de Augustijnskapel te Brasschaat, een groepstentoonstelling in  Gent onder het thema Shakespeare, deelname en selectie aan de wedstrijd  van het cultuurcentrum in Heist op den Berg, een selectie bij Komask in de context van ‘Marriage Stories’. Ook het wijkfeest ‘Art in a Box’ in Boechout gaf me de kans mijn werken te tonen.

Ook neem ik dit jaar deel aan atelier in beeld in mijn nieuwe atelier hellestraat 49, Ik ben dan ook blij hier in Lier deel te mogen nemen aan de tentoonstelling met de prachtige naam Lierische kunsten.

— Patricia Tropato

In 2019 ben ik afgestudeerd aan de opleiding schilderkunst in de Beeldacademie van Lier. Nadien enkele jaren Projectatelier gevolgd om dan nu de opleiding cross-over te vervolmaken. Het spelen met verf en kleur heeft me steeds gepassioneerd. De combinatie van gelaagdheid,  kleur en de samenstelling van organische beelden en vormen is een continue zoektocht die me meeneemt.

Van chaos naar orde naar chaos naar….een geheel.

Deelgenomen onder meer aan

  • kunstwedstrijd Heist op de berg (in 2018 en 2022)
  • salon de l’avenir (2022) 
  • pavonis superbus (2022)
  • art in the box te Boechout (2022)
  • groepsexpo shakespeare en ik (2022)
  • opendeur atelier (2023)
    e.a.

— Theo Steenhuyzen

“One Step Closer To Knowing”

“Het schilderproces is voor mij een zoektocht naar een expressie van gemoedstoestanden, uiting van sfeermomenten of de picturale weergave van innerlijke gevoelens.”

Theo studeert aan de Beeldacademie Lier (voorheen SASK) waar hij, na het behalen van het attest in de Hogere Graad Schilderkunst, in 2022 afstudeert in de Specialisatiegraad Schilderkunst onder begeleiding van Greet Van Autgaerden. Momenteel volgt hij het 2de jaar Cross-over, waarbij hij het projectatelier (o.l.v. Gommaar Gilliams) combineert met het schildersatelier (o.l.v. Greet Van Autgaerden). In de opbouw van zijn werk vormen compositie, licht en kleur de essentie in het zoekproces en zijn ze sfeerbepalend.

Hoewel zijn schilderijen hoofdzakelijk figuratief zijn, vertonen ze ook vaak een neiging tot abstrahering.

“One Step Closer To Knowing” is een selectie werken van zijn meest recente project.

Vanuit een familiegeschiedenis verschijnen de personages als vervagende schimmen uit een abstracte of gestileerde achtergrond. De werken benadrukken de emotionele band tussen heden en verleden. De titel van het project verwijst naar een nummer van U2, waarbij in de schilderijen, net zoals in de muziek, wordt getracht een innerlijke sfeer op te roepen, die refereert naar de verbondenheid tussen familieleden.

“For me, the painting process is a search for an expression of moods, expression of atmospheric moments or the pictorial representation of inner feelings.”

Theo studies at the Academy of Visual Arts in Lier (formerly SASK) where, after obtaining the certificate in the Higher Degree in Painting, he will graduate in 2022 in the Specialization Degree in Painting under the supervision of Greet Van Autgaerden He is currently following the 2nd year Cross-over, where he combines the project studio (led by Gommaar Gilliams) with the painting studio (led by Greet Van Autgaerden).

In the structure of his work, composition, light and color form the essence of the search process and determine the atmosphere.

Although his paintings are mainly figurative, they also often show a tendency towards abstraction.

“One Step Closer To Knowing” is a selection of works from his most recent project.

From a family history, the characters appear as fading shadows from an abstract or stylized background. The works emphasize the emotional bond between past and present. The title of the project refers to a song by U2, where the paintings, just like the music, attempt to evoke an inner atmosphere that refers to the bond between family members.

Scroll to Top